สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1605 รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
[ไฟล์แนบ]
09 / 12 / 2559 น.ส.ภัฌฎาภรณ์ ชัยมัง
1604 สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.เชียงราย จัดกิจกรรมกีฬาทุกวันพุธ https://www.facebook.com/area2post/posts/1799714750269904  08 / 12 / 2559 นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
1603 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
07 / 12 / 2559 นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี
1602 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560) 
[ไฟล์แนบ]
07 / 12 / 2559 นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี
1601 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
07 / 12 / 2559 นายพนาไพร แก้วตา
1600 แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
07 / 12 / 2559 นายพนาไพร แก้วตา
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
167 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักการภารโรง 
[ประกาศ]
07 / 12 / 2559 นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี
166 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560) 
[ประกาศ]
07 / 12 / 2559 นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี
165 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
07 / 12 / 2559 นายพนาไพร แก้วตา
164 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560) 
[ประกาศ]
06 / 12 / 2559 นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี
163 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักการภารโรง 
[ประกาศ]
06 / 12 / 2559 นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี
162 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารถานศึกษา (เพิ่มเติม) 
[ประกาศ]
06 / 12 / 2559 นายพนาไพร แก้วตา
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
146 ประกาศโรงเรียนบ้านแม่แก้ว
เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารห้องสมุด (๓๐.๒๒.๒๓.๐๕ ),ห้องส้วม สปช.๖๐๕/๔๕ (๓๐.๑๘.๑๕.๐๘ ),สนามกีฬาอเนกประสงค์ (๗๒.๑๔.๑๓.๐๑ ),ห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ที่ /๔๙ (๗๖.๑๐.๑๕.๐๒ ),สนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ (๔๙.๑๖.๑๕.๒๔ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
07 / 12 / 2559 บ้านแม่แก้ว นายสันต์ คำมะนาม
144 ประกาศโรงเรียนบ้านป่าแงะ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างห้องสมุด ICT (๓๐.๒๒.๒๓.๐๕ ) ส้วมนักเรียนหญิง ๔ ที่/๔๙(๓๐.๑๘.๑๕.๐๘ )สนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒(๓๐.๒๒.๒๖.๐๒ )โรงเรียนบ้านป่าแงะ อำเภอป่าแดด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 / 11 / 2559 บ้านป่าแงะ นายทิวา สุริยะ
143 สอบราคาจ้างลานกีฬาอเนกประสงค์,ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ., ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 25 / 11 / 2559 บ้านห้วยหมอเฒ่า นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย
142 ประกาศสอบราคาจ้างงานก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ / 49 และงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครูแบบองค์การ สร้างปี 2519 งานหลังคา งานฝ้าเพดาน งานทาสี 17 / 11 / 2559 บ้านโป่ง นายสัญญา ทะกัน
141 ประกาศสอบราคาจ้างงานไฟฟ้า งานทาสี ปูพื้นกระเบื้อง อาคารเรียน สปช 2/28 14 / 11 / 2559 อนุบาลเวียงป่าเป้า นายวิโรจน์ มหาวรรณ
139 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล และลานกีฬาเอนกประสงค์ 01 / 11 / 2559 โป่งน้ำร้อนวิทยา นายบุญช่วย เหมยคำ
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
350 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 
[ไฟล์ประกาศ]
09 / 12 / 2559 บ้านสันก้างปลา นายพิษณุกร แก้วนาค
349 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา (แก้ไขประกาศ) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย 
[ไฟล์ประกาศ]
06 / 12 / 2559 บ้านสันก้างปลา นายพิษณุกร แก้วนาค
346 โรงเรียนสันกลางวิทยา โรงเรียนบ้านแม่คาวหลวง โรงเรียนบ้านถ้ำและโรงเรียนบ้านป่าต้าก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา คือ ครูสอนภาษาอังกฤ 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 11 / 2559 สันกลางวิทยา นายธวัท ธรรมสิทธิ์
345 รงเรียนอนุบาลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย  
[ไฟล์ประกาศ]
28 / 11 / 2559 อนุบาลแม่สรวย นายจำนงค์ สมควร
344 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย 
[ไฟล์ประกาศ]
24 / 11 / 2559 อนุบาลแม่สรวย นายจำนงค์ สมควร
343 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย ให้ผู้ที่สิทธิ์สอบคัดเลือกมาทำการสอบในวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอำนวยการ 
[ไฟล์ประกาศ]
16 / 11 / 2559 ป่างิ้ววิทยา นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
ค่านิยม 12 ประการ
chiangrai 2555 mesmart
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ คู่มือใช้งาน OBeCMail
๐ แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปี 2556
๐ แผนปฏิบัติการ สพป.ชร.2 ปี 2559
๐ แผนกลยุทธ์ สพป.ชร. 2 ปี 55-58
๐ แบบประเมินฯตำแหน่งผู้อำนวยการ
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ โหลดเอกสาร * e_Document *
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ. ปี 59 เล่ม 1-5
๐ แนวทางใช้เงินอุดหนุน 2559
๐ แนวทางการใช้เงินนักเรียนพักนอนประจำ
๐ ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC 2559
๐ จำนวนนักเรียนรายโรง DMC 2/2559
๐ คู่มือการจัดการศึกษาบุุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราฏร์ฯ
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
๐ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
๐ กลุ่มงานวินัยและนิติการ
๐ ปริมาณการใช้งาน INTERNET สพป.ชร.2
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
99
เมื่อวาน
623
เดือนนี้
3,693
เดือนที่แล้ว
13,527
ปีนี้
145,302
ปีที่แล้ว
162,963
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำ และคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 
โดย ::
 ทัศนา พรมจินะ เมื่อ ::  9/12/2559
เรื่อง :: การศึกษาผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง Let’s learn adjective รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 13101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โดย ::
 นางสาวหทัยกานต์ ไทยนิยม เมื่อ ::  8/11/2559
เรื่อง :: รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสนุกกับการเรียน Tense น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 
โดย ::
 ศิริชนก แปงการิยา เมื่อ ::  26/9/2559
เรื่อง :: ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Illustrator CS5 วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 
โดย ::
 นางสาวณันน์ลดา เบ็ญชา เมื่อ ::  21/7/2559
เรื่อง :: รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์ของเล่นของใช้ จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)  
โดย ::
 นายสมชาย สายทิ เมื่อ ::  26/6/2559
เรื่อง :: ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด ในภาษาไทยโดยใช้คำบัญชีพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 
โดย ::
 นางสาวแววดาว วงค์อุ่น เมื่อ ::  24/5/2559

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.