สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
 
 
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประชาสัมพันธ์ทั่วไป เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
1563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย รับสมัครแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงานมหกรรมสร้งงาน สร้างอาชีพ สืบสานพระปณิธาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีงบประมาณ 2560 
[ไฟล์แนบ]
28 / 10 / 2559 นายวรวุฒิ วุฒิอาภรณ์
1562 โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมาตรการประประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชน 
[ไฟล์แนบ]
26 / 10 / 2559 นางศรีนวล ประเสริฐสันติ
1561 แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิข้าราชการครู เรื่องหลักเก็ณฑ์และวิธีการผ่อนผันการชำระหนี้ กรณีพ้นสภาพการเป็นข้าราชการครู ด้วยเหตุลาออก ถูกสั่งให้ออกหรือถูกปลดออกจากราชการ พ.ศ. 2559 
[ไฟล์แนบ]
26 / 10 / 2559 นางศรีนวล ประเสริฐสันติ
1560 รายชื่อผู้ที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) 28-30 ตุลาคม 2559 ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าตึงงาม พร้อมรายละเอียดการเตรียมตัวการเข้ารับการฝึกอบรม 
[ไฟล์แนบ]
25 / 10 / 2559 นางพิมพ์รดา ธิป้อ
1559 ด้วยโรงเรียนบ้านดอยช้าง มีความประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา (รายละเียดดังแนบ) สนใจติดต่อ นางสาวแววดาว วงค์อุ่น (งานบริหารงานบุคลากร) 095-4341811, 089-2623981 
[ไฟล์แนบ]
24 / 10 / 2559 บ้านดอยช้าง นายสวง กองจักร
1558 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 
[ไฟล์แนบ]
23 / 10 / 2559 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
ดูทั้งหมด >>
ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
154 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้ารับราชการ<br> เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
21 / 10 / 2559 นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี
153 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2<br> เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น<br> ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย <br> ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา 
[ประกาศ]
21 / 10 / 2559 นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี
152 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2<br> เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา<br> ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559ของสำนักงาน 
[ประกาศ]
20 / 10 / 2559 นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี
151 รับย้ายหรือโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2559 ในวันเวลาราชการ ยื่นใบสมัครหรือคำขอโอนได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 
[ประกาศ]
04 / 09 / 2559 นางสุพัตรา สุภามณี
150 ประกาศรายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางทวีพร มูลแจ๋ม<br>  
[ประกาศ]
02 / 09 / 2559 นายพนาไพร แก้วตา
149 การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ประจำปี 2559 <br> <br> บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงร 
[ประกาศ]
01 / 09 / 2559 นายพนาไพร แก้วตา
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
ลำดับที่ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
137 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 16 / 05 / 2559 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) นายทรงชัย ดาสา
136 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล./๕๗ข 11 / 12 / 2558 บ้านวาวี ว่าที่ รอ.เสรี เชื้ออ้วน
135 ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๒๑๒ล./๕๗ข จำนวน ๑ หลัง โรงเรียนบ้านวาวี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 / 11 / 2558 บ้านวาวี ว่าที่ รอ.เสรี เชื้ออ้วน
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานบริการก่อสร้างอาคาร สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ช้ัน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึน้ ๒ ข้าง โดยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 09 / 11 / 2558 บ้านวังผา นายถวิล สุริยะ
132 สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๓/๒๖ โรงเรียนบ้านป่าแงะ อ.เวียงป่าเป้า 28 / 10 / 2558 บ้านป่าแงะ นายประยูร สุจริง
131 ประกวดราคาจ้างการสร้างอาคารเรียน๑๐๕ล/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 / 10 / 2558 เวียงห้าว นายเกศ ปาณะการ
ดูทั้งหมด>>
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ สพป.เชียงราย เขต 2
ลำดับที่ เรื่องที่ประกาศรับสมัคร เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
335 ด้วยโรงเรียนบ้านดอยช้างรับสมัครครูอัตราจ้างระดับปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา งบเงินอุดหนุน (รายละเอียดดังแนบ) ติดต่อสอบถาม นางสาวแววดาว วงค์อุ่น (งานบริหารบุคลากร) 089-2613981, 095-4341811 
[ไฟล์ประกาศ]
24 / 10 / 2559 บ้านดอยช้าง นายสวง กองจักร
334 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
ในวันที่ 10-13 ตุลาคม 2559 ยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย  

[ไฟล์ประกาศ]
07 / 10 / 2559 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
333 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักการภารโรง ในวันที่ 10 -13 ตุลาคม 2559
ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย 

[ไฟล์ประกาศ]
07 / 10 / 2559 ธารทองวิทยา(ป่ารวก) นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด
332 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ให้ผู้ที่มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเตรียมเอกสารในการทำสัญญาจ้าง เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ณ โรงเรียนบ้านร้องบง อำเภอแม่สร 
[ไฟล์ประกาศ]
30 / 09 / 2559 บ้านร้องบง นายสินชัย ไชยยา
331 ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อตามไฟล์แนบ มาทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
[ไฟล์ประกาศ]
28 / 09 / 2559 บ้านร้องบง นายสินชัย ไชยยา
330 แก้ไข ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-27 กันยายน 2559 ในวัน เวลาราชการ 
[ไฟล์ประกาศ]
21 / 09 / 2559 บ้านร้องบง นายสินชัย ไชยยา
ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
:: ดูทั้งหมด >>
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::ระบบงานสำหรับโรงเรียน::
 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
ค่านิยม 12 ประการ
chiangrai 2555 mesmart
chiangrai 2555 mesmart
** คู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ของ สพป.ชร.2 **
๐=> เบอร์โทรศัพท์ สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ คลังข้อมูล สพป.ชร.2(AOC CRI2)
๐ ผู้บริหารสถานศึกษา *****
๐ ประธานศูนย์เครือข่ายฯ *****
๐ คู่มือใช้งาน OBeCMail
๐ แผนปฏิบัติการ สพฐ.ปี 2556
๐ แผนปฏิบัติการ สพป.ชร.2 ปี 2559
๐ แผนกลยุทธ์ สพป.ชร. 2 ปี 55-58
๐ แบบประเมินฯตำแหน่งผู้อำนวยการ
๐ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 2559-2562
๐ โหลดเอกสาร * e_Document *
๐ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน:Smart Area
๐ ระบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ:KRS System
๐ ระบบรายงานตามแผนปฏิบัติราชการ:ARS System
๐ คุณลักษณะครุภัณฑ์ สพฐ. ปี 59 เล่ม 1-5
๐ แนวทางใช้เงินอุดหนุน 2559
๐ แนวทางการใช้เงินนักเรียนพักนอนประจำ
๐ ระบบข้อมูลสารสนเทศ DMC 2559
๐ ระบบข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. EMIS
๐ ระบบข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
๐ ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
๐ กลุ่มงานวินัยและนิติการ
๐ ปริมาณการใช้งาน INTERNET สพป.ชร.2
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2
::สถิติการเยี่ยมชม::
เริ่ม 31 ตค.2556
วันนี้
395
เมื่อวาน
447
เดือนนี้
10,573
เดือนที่แล้ว
14,511
ปีนี้
126,799
ปีที่แล้ว
162,963
 
 
:: ดูทั้งหมด >>
:: ดูทั้งหมด >>
**โรงเรียนใดต้องการเพิ่มภาพข่าวกิจกรรม สามารถติดได้ที่ ศูนย์ iTEC สพป.ชร.2:: ดูทั้งหมด >>
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
เรื่อง :: รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสนุกกับการเรียน Tense น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 
โดย ::
 ศิริชนก แปงการิยา เมื่อ ::  26/9/2559
เรื่อง :: ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Illustrator CS5 วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 
โดย ::
 นางสาวณันน์ลดา เบ็ญชา เมื่อ ::  21/7/2559
เรื่อง :: รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์ของเล่นของใช้ จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)  
โดย ::
 นายสมชาย สายทิ เมื่อ ::  26/6/2559
เรื่อง :: ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด ในภาษาไทยโดยใช้คำบัญชีพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 
โดย ::
 นางสาวแววดาว วงค์อุ่น เมื่อ ::  24/5/2559
เรื่อง :: รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้การบวก การลบการคูณและการหารทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โดย ::
 นางสาวเมทินี เชียงแรง เมื่อ ::  21/5/2559
เรื่อง :: ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 
โดย ::
 นายทิวัตถ์ วงค์ฟู เมื่อ ::  20/5/2559

:: ดูทั้งหมดคลิ๊ก ::
 
 
 

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.